vivo手机怎么没法用22卡免流b站啊?

哔哩哔哩卡专属免流量服务的激活方法具体如下:1、在激活前,将哔哩哔哩卡插入手机内,确保关闭WIFI,在联通2/3/4G网络下进行操作。如果您是使用双卡手机操作激活,将通话主卡、上网主卡均设置为哔哩哔哩卡;2、进入哔哩哔哩手机客户端,苹果手机点击右下角菜单栏“我的”/安卓手机点...